Kodėl vertybės turi būti asmeniškai svarbios vadovams

Neseniai vedžiau vertybių sesiją didelės verslo organizacijos vadovams. Vadovų komanda buvo išgryninusi keletą pagrindinių kompanijos vertybių ir ieškojo būdų, kaip toliau jas diegti organizacijoje. Po interaktyvaus darbo su vertybėmis asmeniškai, poromis ir grupėse vadovai dalinosi, kad vienas iš labiausiai nustebinusių dalykų buvo tai, jog teko pradėti nuo asmeninio santykio su organizacijos vertybėmis. Kodėl man asmeniškai tai svarbu? Ką bendro „asmeniškai“ turi su „organizacija“? Kodėl aš kaip vadovas pirmiausiai turiu rasti asmeninį emocinį ryšį su vertybe?

Baigiantis įmonės vertybių sesijai atsirado bendras suvokimas, kad jeigu man kaip vadovui asmeniškai ši vertybė nebus svarbi, aš negalėsiu jos aktualumo perteikti savo darbuotojams.

Emocijos vertybes imoneje

Ar emocijoms yra vietos organizacijose

„Ten, kur nėra emocijos, nėra ir gyvenimo. Jeigu turi išmokti kažką atmintinai ir tai tavęs nedomina –  nėra ugnies; tai nebus „įrašyta“ atmintin, net jeigu skaitysi tai penkiasdešimt kartų. Tačiau jeigu tai svarbu emociškai, tereikia perskaityti kartą – ir tu tai jau moki. Todėl emocija yra sąmoningumo nešėja; be emocijos nėra progreso siekiant sąmoningumo.“ (Marie-Louise von Franz)

Teigiama, kad jeigu darbuotojai nesukurs asmeninio ryšio, jokio kito ryšio nebus. O žvelgiant į grupės darbo procesą – jeigu procesas bus sudėtingas emociškai, tai ir profesionalaus, kokybiško darbo nebus.

Nors itin racionalūs vadovai kartais sako, kad emocijoms darbe ne vieta, mokslo literatūroje kalbama apie emocijas organizacijose. Organizacijas tiriantis mokslininkas Howard M. Weiss sako, kad įvykiai darbe sukelia realų emocinį poveikį tiems, kas juose dalyvauja. Jis sako, kad emocinė savijauta darbe yra labai reikšminga individams, grupėms ir visuomenei. B. M. Staw pagrindžia, kad teigiamos emocijos darbe padeda darbuotojams pasiekti geresnių rezultatų. „Neigiamos emocijos, tokios kaip baimė, pyktis, stresas, priešiškumas, liūdesys ir kaltė, didina tikimybę situacijų, kai darbuotojai pradeda tyčia kenkti organizacijai“, – sako  K. Lee ir N. J. Allen.

Ir vis tik… Prieš savaitę sutikau vienos lietuviško kapitalo organizacijos personalo partnerę. Ši pasakė, kad jos organizacijoje prasidedant susirinkimams ar darbiniams susitikimams dažnai skamba frazė „palikime emocijas už durų – čia mes susirinkome dirbti“. Ar tikrai?

 

Šaltiniai:
Marie-Louise von Franz. Alchemy: An Introduction to the Symbolism and the Psychology (2015)
Howard M. Weiss. Introductory comments: Antecedents of Emotional Experiences at Work. Motivation and Emotion (2002)
Staw, B.M., Sutton, R. S., Pelled, L.H. Employee positive emotion and avorable outcomes at the workplace (1994)
Kibeom Lee & Natalie J. Allen. Organizational Citizenship Behavior and Workplace Deviance: The Role of Affect and Cognitions (2002)

 

Photo by Freepik