Laikas sutelkti dėmesį į organizacijos kultūrą

Organizacijos kultūros kūrimas yra nuolatinis procesas. Tačiau ateina laikas, kada ypatingai/neatidėliotinai svarbu atkreipti dėmesį į vertybes ir kultūrą. Jeigu jūsų organizacijoje strateginiai planai, veiklos rodiklių matricos ir planavimo procesai tebėra tokie pat profesionalūs kaip istoriškai buvo, o planų pavertimas realiais veiksmais pradeda strigti – tai vienas iš pagrindinių požymių, kad turite sutelkti dėmesį į kultūrą. Kai atpažįstate, kad medžio vaisiai nyksta, DABAR yra laikas pasirūpinti medžio šaknims, jeigu jums svarbu išsaugoti medį.

R. Barrett metodika padeda identifikuoti asmeninius darbuotojų poreikius, nustatyti kiek jų vertybės dera su organizacijos vertybėmis ir kultūra (angl. values alignement), ir parodo, kaip darbuotojai mato, ar organizacija juda reikiama kryptimi (angl. mission alignement). Ši metodika padeda nustatyti, koks yra entropijos lygis organizacijoje (vadinamoji toksiškoji kultūra) bei koks yra darbuotojų įsitraukimas (angl. employee engagement). Pagal šią metodiką verta dirbti organizacijoms, kurioms rūpi, kad žmonės ateitų į darbą su visa energija, kad jaustų pilnatvę ir prasmę padėdami įgyvendinti organizacijos misiją.

Konsultavimas organizacijos lyderystės, kultūros ir vertybių temomis.

Kaip kuriamos organizacijos vertybės ir kultūra?

1

etapas – vertybių ir kultūros tyrimas

Tai trumpas 10-15 min. klausimynas internete, kuriame kiekvieno darbuotojo prašoma pasirinkti iš sąrašo 10 asmeninių vertybių, tada 10 vertybių, kurios atpažįstamos iš elgsenos ir sprendimų priėmimo organizacijoje, bei 10 vertybių, kuriomis turėtų gyventi ši organizacija, veikianti tam tikroje industrijoje.
2

etapas - vertybių sesija (2 dienos)

Gyvai vykstančios sesijos metu dalyviai supažindinami su „Barrett Values Centre“ vertybių metodika bei vertybių aktualumu skirtingais žmogaus ir organizacijos brandos etapais. Mano vertybės, mano motyvacija bei poreikiai šioje organizacijoje. Artimesnis vienas kito vertybių pažinimas. Išgryninamos svarbiausios bendros organizacijos vertybės bei apibūdinama jų reikšmė. Sesijoje pradeda ryškėti įprastai nematomi dalykai, užsimezga dialogas apie esminius svarbiausius dalykus darbuotojui asmeniškai ir organizacijai. Aptariamos elgsenos, kurių reikia, kad būtų gyvenama pagal vertybes.
3

etapas - tęstinis darbas su vertybėmis

Tai nuolatinis darbas su vertybėmis su konsultanto pagalba ar be jos, siekiant vertybių, kurios gyvena organizacijos kultūroje ir yra demonstruojamos sprendimais bei elgsena, o ne tik įrašytos tinklalapyje ar plakate.

Lyderystės vystymas organizacijoje

Lyderystė, kurią savo elgsena demonstruoja organizacijos vadovai vienas iš svarbiausių dalykų, nulemiančių organizacijos kultūrą. Todėl dirbti su kultūra galima pradėti nuo vadovų komandos.

Organizacijos vadovai atlieka asmeninius 360 laipsnių lyderystės tyrimus internetu (360 laipsnių lyderystės tyrimo pavyzdys). Kiekvienas vadovas/-ė pildo savo vertybių tyrimą bei paprašo iki 15-20 žmonių išrinkti 10 vertybių, kurias jis/ji demonstruoja savo elgesiu bei 10 vertybių, kurias turėtų demonstruoti, norėdamas geriau atskleisti savo potencialą. Tyrimas įtraukia ir pagrindinius vadovavimo kompetencijų klausimus. Po tyrimo numatomos asmeninės konsultacijos kiekvienam vadovui bei lyderystės sesija su vadovų komandai. Keičiantis vadovų suvokimui apie tai, kokios vertybės jiems svarbios, o ką jie demonstruoja savo elgesiu darbuotojams, keičiasi ir organizacijos kultūra. Kuriama kultūra, leidžianti žmogui klestėti, išgyventi pilnatvės ir prasmės jausmą.

Jei Jūsų organizacijai rūpi šie klausimai, susisiekime pokalbiui. Mano kontaktai

Trumpas video filmukas apie R. Barrett metodiką kurti vertybėmis grįstą kultūrą organizacijose.

.