Skip to main content

Lyderystės programa vadovams

Sąmoningos lyderystės dirbtuvės

 

2021.04.24-05.29 | 4 online moduliai

„You can be perfect, or you can be whole – but not both.”

C. G. Jung

Kodėl ši vadovų grupė renkama dabar? Vadovų online grupes vedu nuo pandemijos pradžios. Vadovams teko didelė atsakomybė daryti daug sunkių sprendimų, turėjusių stiprų poveikį (ne visada teigiamą) darbuotojams ir patiems vadovams. Mokymasis drauge, atvirumas ir dalijimasis savo lyderystės iššūkiais padėjo pamatyti savo situacijas iš šono, priimti jas ir pasiruošti kitiems pokyčiams. Ši vadovų grupė renkama drauge studijuoti lyderystę, kai pasitinkame trečiają covid-19 bangą. Užgyventa daug patirčių. Jas svarbu reflektuoti, kad būtų įsisąmonintos pamokos dalyvių lyderystei ateityje.

Procesai organizacijose apima ne tik kasdienių darbų atlikimą bei iškeltų tikslų įgyvendinimą, tačiau ir emocinį, iracionalųjį, nesąmoningą aspektus. Kai šiems aspektams neskiriamas dėmesys ir jie nėra valdomi, sistemos efektyvumas sumažėja ar sustoja, o už pasekmes organizacija sumoka emocinę ir finansinę kainą. Dalyvaudami šioje programoje skirsite dėmesį emocinės kompetencijos lavinimui, vertybių svarbai lyderystėje, iracionalių aspektų atpažinimui ir valdymui. Gilinsitės į savo vidinę stabdžių sistemą, kuri trukdo jums tobulėti.

Tikslai

– Geriau suvokti, koks mano kaip vadovo identitetas

– Pažinti savo charakterio tipą ir būdingas ribojančias elgsenas

– Pažinti ribojančias savo nuostatas

– Peržiūrėti savo vertybes, kas man svarbu, o ko nebereikia

– Pastebėti sąmoningus ir nesąmoningus lyderystės ir galios aspektus

– Mokytis suprasti ir valdyti ribas savo komandoje

– Lavinti vidinį stebėtoją ir gebėjimą reflektuoti

Turinys

Dėmesys telkiamas į dalyvių lyderystę, jų vidinių resursų pažinimą ir atskleidimą sąveikoje su žmonėmis organizacijose.

1-PAŽINK SAVE IR KITUS. Siekdami geriau pažinti save ir kitus dalyviai gilinasi į asmenybės tipologiją. Pastebi galimybes panaudoti asmenybių skirtumus konstruktyviai žmonių grupėse.

2-MATYK IR VALDYK. Susipažįsta su organizacijų psichodinamikos teorija, padedančia atpažinti ir įvardinti dalykus, kurie vyksta „po vandeniu“. Pasitelkus grupinį koučingą analizuoja atsineštus iššūkius iš savo komandų.

3-WALK THE TALK. Dalyviai išmoksta taikyti R. Barrett Septynių sąmoningumo lygių modelį asmeninių ir organizacijos poreikių atpažinimui bei pusiausvyros atstatymui. Gilinasi į vertybes ir motyvacijos priežastis.

4-SELF-TRANSFORMING MIND. Skiria dėmesį ribojančių nuostatų atpažinimui ir jų keitimui, kad vidinė stabdžių sistema netrukdytų siekti svarbiausių tikslų.

Vadovo vaidmuo visada susijęs su vienišumo jausmu. Vadovas turi galutinę atsakomybę priimti kartais išties sunkius sprendimus. Besimokančių vadovų grupė padeda tiek sužinoti naujų dalykų, tiek pasitvirtinti sau, kad tai kaip jaučiatės yra „normalu“. Vadovai pagaulūs, dažnai dalyvaudami seminaruose randa atsakymus savo iššūkiams iš teorinės medžiagos, iš praktinių užduočių ar kito vadovo patirties pasidalijimo.

Naudojamos integruojančios holistinės metodikos, skatinančios matyti visumą, tiek pozityvius, tiek ribojančius aspektus.

Kam aktualu

– Skirta vadovams iš verslo, NVO, valstybinių organizacijų, kuriems svarbu pagerinti savo gebėjimus spręsti kompleksiškas situacijas.

– Vadovams, kuriems svarbus ne tik profesinis, bet ir asmeninis tobulėjimas.

– Rekomenduojama dirbantiems su žmonių grupėmis, kur svarbu suprasti grupių dinamiką, pažinti savo ir kitų skirtumus.

– Vadovams esantiems tarpinėje būsenoje (angl. state in between), kai baigiasi jūsų vienas vaidmuo, o naujas vaidmuo dar tik pakeliui.

Nauda dalyviui

– Didesnis asmeninis sąmoningumas bei savivoka.

– Gebėjimas siekti pusiausvyros, suvokti savo poreikius.

– Daugiau drąsos kalbėtis ir klausti apie santykius, emocijas, iracionalius dalykus.

– Auga gebėjimas būti empatiškesniu vadovu (-ve), mentoriumi (-e).

– Kiekvienas dalyvis atlieka R. Barrett asmeninį vertybių tyrimą.

– Pasirinktinai atlieka MBTI asmenybės tipologijos tyrimą.

– Savęs pažinimas skatina keisti elgseną siekiant darnos su savo vertybėmis ir asmenybe, atveria galimybes asmeniniam augimui.

– Po programos vadovai geriau suvokia savo identitetą, jaučia daugiau pilnatvės ir prasmės gyvenime.

– Įgytų žinių vėlesnis pritaikymas bendravimui profesinėje ir asmeninėje srityje.

Metodai

ir įrankiai

Teorinė medžiaga derinama su praktinėmis užduotimis. Užsiėmimuose praktinės užduotys sudaro nuo 30 % iki 60 %.

Mokymuisi pasitelkiama teorinė medžiaga, tyrimai, individualios užduotys, darbas grupelėse, grupinis koučingas, refleksija. Naudojamos sertifikuotos metodikos:

Myers-Briggs Type Indicator ® (MBTI®) metodika. Ją naudoja dauguma Fortune 100 kompanijų. Plačiausiai praktiškai taikomas asmenybės vertinimo įrankis pasaulyje – kasmet 2 milijonai žmonių atlieka šį vertinimą. Išverstas į 20+ kalbų, naudojamas 70+ šalių.

„Barrett Values Center“ metodologija skirta vertybių, kultūros, lyderystės vystymui. Atlikta daugiau kaip 4 mln. vertybių tyrimų; 94 šalyse; daugiau kaip 60 kalbų.

Naudojami metodai, padedantys atpažinti žmonių grupėse vykstančių psichodinaminius procesus. Naudojamas Harvardo profesorių R. Kegan ir L. Lahey sukurtas pasipriešinimo pokyčiams modelis.

Fasilitatorė Jurgita Gaukštė

Esu Jurgita Gaukštė, sertifikuota „Barrett Values Centre“, MBTI asmenybės tipologijos konsultantė. Esu atlikusi konsultacinius projektus tarptautinėse kompanijose šiuose verslo sektoriuose: energetikos, finansų, IT, apgyvendinimo paslaugų, nepelno siekiančios organizacijos, valstybinės agentūrose, švietimo institucijose.

Programa

Modulių datos:

2021 balandžio 24 | 1 modulis: PAŽINK SAVE IR KITUS.

2021 gegužės 08 | 2 modulis: MATYK IR VALDYK.

2021 gegužės 22 | 3 modulis: WALK THE TALK.

2021 gegužės 29 | 4 modulis: SELF-TRANSFORMING MIND.

Platforma: Zoom.

Laikas: 10.00-16.30 val.

Dalyviai: žmonių skaičius – iki 9 dalyvių.

Dalyvių prašoma dalyvauti visoje programoje.

Individualioms užduotims namuose gali prireikti apie 2 val.

Dalyvių atsiliepimai iš lyderystės programos Zoom platformoje

Programa labai naudinga, duoda ir teorinių žinių, ir galimybių savirefleksijai. Vertingos kitų vadovų įžvalgos. Už asmeninę patirtį ir jos pasidalinimą su kitais +++.

Tikrai labai įtraukianti programa, dedu didelius pliusus už praktines užduotis, įdomu ir naudinga. Netikėtai gerai pavyko online mokymai:). Buvau nusiteikęs pesimistiškiau.

Jurgita yra autentiška, turi natūralią dovaną nešališkai išdėstyti informaciją, sukuriant harmoningą aplinką. Smagu, kad buvo erdvės grupiniam darbui. Per jį mokymasis kvadratu ar net kubu. Nes ne tik teoriją pritaikai, bet ir iš kitų vadovų patirties mokaisi.

Neįkainojami patyrimai sesijos metu, kai net per kitų situacijas randi atsakymus į sau rūpimus klausimus. Susipažinimas su kitų iššūkiais kuria artumo ir pasitikėjimo jausmą.

Man fasilitatorė atrodo neatsiejama programos dalis, su kitu asmeniu gal ta pati programa nebūtų tokia įdomi ir naudinga.

Šiandien buvo ta diena, kai peržengiau savo skepticizmą virtualių mokymų atžvilgiu ir pirmą kartą išbandžiau. Lyderystės konsultantė Jurgita, interaktyvus mokymo turinys, įtraukiančios diskusijos ir rezultatyviai sudėliotas laikas neleido atsipalaiduoti. Bravo!