Skip to main content

Kaip trokšti gyventi, kad atsisukęs pasakytum, jog gyvenai prasmingai ir jautei pilnatvę?

Vertybės padeda eiti širdies keliu. Svarbu jas pažinti, įsisąmoninti ir pagal jas gyventi. Šių laikų mąstytojo Richard Barrett vertybių bei septynių sąmoningumo lygių metodika padeda pažinti asmenines vertybes, atskleidžia žmogaus ego bei dvasinius poreikius.

Jei sieki geriau pažinti, kas tu esi, arba jauti, kad tavo poreikiai šiuo metu itin nutolę nuo realybės, svarbu sustoti ir peržiūrėti savo vertybes. Svarbu ne tik tai, kokios tavo vertybės ir kaip gyveni – svarbu ir tai, kokiomis vertybėmis gyvena žmonių grupės, kurių narys tu esi. Ar tai būtų šeima, ar organizacija.

Individuali konsultacija

+

Asmeninis vertybių tyrimas

Norinčius peržiūrėti ir išsigryninti asmenines vertybes kviečiu į 4 asmeninių konsultacijų ciklą. Konsultacijų tikslas padėti identifikuoti svarbiausias asmenines vertybes, išsigryninti, ką jos jums reiškia. Pasitelkus R. Barrett metodiką įsivertinate, kokiame sąmoningumo lygyje esate ir kiek tai, kas jums svarbu, atsispindi jūsų gyvenime. Dalis laiko skiriama praeičiai, siekiant geriau suprasti, iš kur atkeliauja jūsų pasirinktos vertybės. Taip pat skiriamas dėmesys jūsų misijai, kuria linkme norite kreipti savo ateitį ir kokias vertybes norite pasitelkti keliaujant pasirinkta kryptimi.

Vienos konsultacijos trukmė iki 1,5 val.

Įgimtas asmenybės charaterio tipas taip pat turi įtakos mūsų vertybėms. Esant poreikiui pasirenkama papildoma konsultacija ir atliekamas MBTI asmenybės tipo tyrimas (Myers Briggs Type Indicator).

Konsultacijos vyksta tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu lietuvių, anglų arba rusų kalba.

Jei Jums rūpi šie klausimai, lauksiu jūsų žinutės arba užklausos.

360 laipsnių lyderystės tyrimas

+

Koučingo sesija (2 val.)

Tyrimą pildote asmeniškai internetu bei paprašote iki 15-20 žmonių išrinkti 10 vertybių, kurias jūs demonstruojate savo elgesiu bei 10 vertybių, kurias turėtumėte demonstruoti, kad geriau atskleistumėte savo potencialą. Tyrimas įtraukia ir pagrindinius vadovavimo kompetencijų klausimus.

Po tyrimo asmeninė koučingo sesija (2 val.), padėsianti suvokti tai, kokios vertybės jums svarbios, ką demonstruojate savo elgesiu darbuotojams, šeimos nariams, kaip įtakojate kultūrą žmonių grupių, kurioms priklausote. 360 laipsnių lyderystės tyrimas padeda geriau save pažinti, tapti autentiškesniu lyderiu, kurį renkasi pasekėjai, turintys panašias vertybes. Keičiantis suvokimui apie tai, kokia jūsų lyderystė, kokios vertybės jums svarbios, ką demonstruojate savo elgesiu šeimos nariams, darbuotojams, keičiasi organizacijos kultūra ar kultūra žmonių grupėse, kurioms tarnaujate kaip lyderis. Kuriama kultūra, leidžianti žmogui klestėti, išgyventi pilnatvės ir prasmės jausmą.

Koučingo sesijos vykdomos gyvai susitikus lietuvių ar anglų kalba. Su kitose šalyse gyvenančiais užsakovais sesijos vyksta per Skype programėlę.

Jei Jums rūpi šie klausimai, lauksiu jūsų žinutės arba užklausos.