Skip to main content

„Ji pyko ant tų pačių jėgų, kurios pavertė ją šventąja“

Man svarbi identiteto tema. Dirbdama su skirtingomis metodikomis, kaupdama patirtis ir reflektuodama, nuolat gilinuosi, kaip geriau pažinti ir atskleisti savąjį aš. Sutikti žmonės, gyvai ar knygose, tampa mokytojais. Šią vasarą – tai Marina Ambramovič to paties pavadinimo knygoje. 

Netrukus vesiu MBTI sesiją vadovų komandai. Todėl skaitydama knygą neišvengiau MBTI asmenybės tipologijos akinių. Nors knygoje radau daugybę įžvalgų įvairiais pjūviais, pasidalinu mintimis būtent per asmenybės tipologijos prizmę. 

ASMENYBĖS TIPO POVEIKIS REZULTATUI

Marina Abramovič savo Twitter paskyroje rašė, kad jos MBTI asmenybės tipas INFJ. Tai leidžia geriau suprasti šios pasaulinio garso menininkės ryškius bruožus:

🌑 I – introversion. Poreikis atsiskyrimams ir refleksijai, kelių mėnesių tylos pertraukoms. Marina rašo: „Žmogus turi palikti erdvės, kad į jo darbą galėtų įžengti tyla. Žmogus privalo rasti laiko ilgiems vienatvės tarpsniams. Vienatvė nepaprastai svarbi“. 

🌑 N – iNtuition. Stiprus vizionieriškumas ir intuicija – absoliučiai naujos idėjos gimstančios iš gebėjimo susieti į visumą: kontekstą (karas, politiniai įvykiai), įžvalgas iš pasąmonės (sapnai, meditacinės būsenos), skirtingas kultūras ir požiūrį į dvasingumą (kelionės į aborigenų gentis Australijoje ar pas šamanus Brazilijoje). Paversti tas patirtis performansų projektais, pernešančiais prasmingą žinutę žmonijai. 

🌑 F – feeling. Kito žmogaus pajautimas. Kaip žinomame jos performanse „Dalyvauja menininkė“ – žiūrėti į akis ir atspindėti kito žmogaus jausmus. Marinos kuriami performansai įtraukia dalyvius, skiriamas dėmesys jų patirčiai ir pasiruošimui tą patirtį priimti. Pavyzdžiui, būti tyloje su specialiomis ausinėmis prieš leidžiantis į performansą. 

🌑 J – judging. Gebėjimas planuoti ir ruoštis iš anksto. Rašyti projektus kūrybos finansavimui gauti. Sudėti idėjas į struktūrą. Visus metus, ištisus dvylika mėnesių ruoštis performansui. 

ASMENYBĖS EVOLIUCIJA

Marina taip pat demonstruoja savo asmenybės tipui rečiau būdingas elgsenas. Pavyzdžiui, dėmesys detalėms, tiek estetinėms, tiek praktinėms, fizinėms. Ji ruošėsi performansui su NASA konsultanto pagalba – ištreniruoti kūną taip, kad dienomis nevalgyti, nečiaudėti ir „nenusilengvinti“. Ji augo su kariške mama, kuri buvo itin didelė pedantė atidi detalėms. Ir nors Marinai tai buvo didelis iššūkis vaikystėje ir jaunystėje, galimai, tai tapo dideliu privalumu menininkės karjeroje.

Nuotraukoje Marina atvaizduoja šv. Teresės Avilietės levitaciją. „Kartą  pasak jų (liudytojų), ilgai levitavusi bažnyčioje, ji (Teresė) išalko ir nutarė eiti namo ir išsivirti sriubos. Ji grįžo į virtuvę ir ėmė ruošti maistą, bet staiga, negalėdama suvaldyti dangiškos jėgos, vėl pradėjo levituoti. Taigi vidury ruošos pakibo virš puodo su verdančia sriuba, neįstengdama nusileisti ir pavalgyti, vienu metu ir alkana, ir pikta. Man labai patiko mintis, kad ji pyko ant tų pačių jėgų, kurios pavertė ją šventąja”.

Marina Abramovič

Šv. Teresės Avilietės levitaciją. M. Abramovič, 2009

Svarbu pažinoti savo asmenybę, kad pasitelkus stipriąsias puses taptumei ekspertu vienoje srityje. Tačiau taip pat svarbu pamatyti, ko savyje nesame atskleidę, kad netektų levituoti alkanam virš puodo:). Vystydamasis žmogus siekia suvokti, kokią asmenybės dalį atėjo laikas atskleisti ir koks sekantis tobulėjimo žingsnis. Tai svarbu, kad galėtų išsilaisvinti iš požiūrių, ribojančių galimybes. Marina būdama introvertė perlipo save ir išmoko viešo kalbėjimo, parduoti savo idėjas galerijoms ir meno fondams. Marina išmoko tvarkyti ir tvariai panaudoti finansus. Būdama individualistė sukūrė kelias savo komandas, Marinos Abramovič fondo bei performansų veiklos, ir išmoko artikuliuoti komandoms savo viziją. Išmoko lankstumo keisti savo viziją po dialogo su mąstančiais kitaip.

DVIEJŲ PASAULIŲ MEISTRĖ

MBTI, kaip bet kuris kitas asmenybės pažinimo metodas, leidžia geriau pažinti save ir kurlink tobulėti. Kalbant apie MBTI taikymą lyderystėje: tobulėjimas įvardijamas kaip vystymasis nuo lyderio-eksperto link lyderio-generalisto. Generalistas geba dirbti su labai skirtingais žmonėmis, kai komandoje didelė įvairovė. Toks vadovas yra lankstesnis pasirinkti elgsenas ir sprendimus, kurie labiausiai reikalingi esamoje situacijoje. Priartėjama prie mąstysenos, pripažįstančios, kad pasaulis yra dualus. Priešybės egzistuoja drauge: dėmesys žmogui ir rezultatas, stabilumas ir pokytis. Mituose žmogus, gebantis pasitelkti savo stipriąsias ir priešingas stipriosioms savybes, vadinamas dviejų pasaulių meistru. Būtent tokią įsivaizduoju Mariną Abramovič.

 

Šaltiniai:

Marina Abramovič „Eiti kiaurai sienas” (2018)

Sharon Lebovitz Richmond. Introduction to Myers-Briggs® Type and Leadership, (2008, 2016)

Taip pat kviečiu skaityti:

➡️ Lyderystė – tai kelionė per pokytį ir neapibrėžtumą

➡️ Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?

➡️ Apie greitą lyderių klonavimą ir laiką