Lyderystė – tai kelionė, paliekant praeityje tai, kas sena, priimant sprendimus drauge su komandos nariais ir ieškant krypties neapibrėžtume. Taip lyderystė buvo apibūdinta dalijantis sapnais ir asociacijomis vienoje vadovų grupėje „Social Dreaming“ matricos metu. Šiame įraše supažindinu su šiuo metodu bei pasidalinu įžvalgomis apie lyderystę iš vadovų sapnų.

„Social Dreaming Matrix“ – būdas pasitelkti kolektyvinę išmintį

Matrica kildinama iš lotynų kalbos žodžio „mater“, reiškiančio motiną, tą, kurioje gimsta ir vystosi gyvybė. Social Dreaming Matrix metodas naudojamas daugiau kaip 20 metų kaip „action research“ metodas tyrimuose, studijose, organizacijų konsultavime, bendruomenės tyrimuose, keletą dienų vykstančiose konferencijose. Įprasta, kad mokantis ar organizuojant veiklą labiau remiamasi kairiuoju smegenų pusrutuliu, o dešinysis įtraukiamas mažiau. Social Dreaming Matrix ledžia pasitelkti kairį ir dešinį smegenų pusrutulį, apjungti tai, kas sąmoninga ir nesąmoninga. Kolektyvinė sapnų matrica – tai metodas, kai grupė žmonių dalijasi savo sapnais bei sapnų sukeltomis asociacijomis. Kolektyvinėje sapnų matricoje atskiras asmeninis sapnas pats savaime nėra reikšmingas. Svarbi sapnų ir asociacijų visuma bei iškylančios bendros temos. Pavyzdžiui, ilgalaikėje lyderystės mokymų programoje įterpta „Social Dreaming“ matrica padeda pasitelkti kolektyvinę išmintį geriau suvokiant lyderystę.

„Mintys, ypatingai naujos mintys gyvena erdvėje tarp protų, erdvėje kuri nepriklauso nė vienam, tačiau yra bendra mūsų visų. Praktikos pavyzdžiai prieštarauja teiginiui, kad idėjos ateina iš individualių protų ir todėl yra asmeninė nuosavybė. Nuojautą apie naują idėją ar mintį gali turėti daugelis žmonių vienu metu“ (F. Fubini ir L. Baglioni , Experiences in Social Dreaming).

 

Lyderystės atspindžiai vadovų sapnuose

Neseniai fasilitavau „Social Dreaming“ matricą vadovų grupėje. Vadovai iš skirtingų organizacijų užmiestyje keletą dienų mokėsi lyderystės. Ši grupė jau pusmetį susirenka mokytis bei kartu leisti laisvalaikį. „Social Dreaming“ matrica pradėjome antrosios dienos rytą. Grupėje vadovai dalijosi sapnais bei sapnus sukėlusiomis asociacijomis. Smalsumą pažadino pirmieji du pasidalinti sapnai, kur mažai tarpusavyje bendraujantys vadovai sapnavo kelionę Afrikoje. Kelionė buvo dažnai atsikartojanti tema per daugelį dalyvių sapnų. Lyderystė – tarsi kelionė. Sapnuose kelyje esančiam herojui buvo nelengva, kartais bekelės ruožas, laukiniai gyvūnai, lėktuvo nutupdymas sudėtingomis sąlygomis. Sunkumus įveikti padėjo drauge esantys žmonės arba vidinis žinojimas apie anksčiau ne kartą įveiktus sunkumus – bendra istorija. Išryškėjo krypties, vizijos svarba lyderystėje. Vadovų sapnuose buvo kalbama apie neapibrėžtumą galutiniame kelionės tiksle, kartais jis visai neaiškus, ir gidas rodo žemėlapius, padeda susigaudyti naujoje teritorijoje, kartais yra žinojimas, kad užkopus ant kalno bus aiškus vaizdas. Kartojosi prožektoriaus asociacija, vienur prožektoriumi naktį pašviečia sargas, kitur prožektorių nešasi sapno veikėjas, o sapno šeimininkas rūpinasi, ar pakaks baterijų, kad žmogus galėtų saugiai keliauti. Taigi kartais lyderis buvo tas, kuris vairuoja automobilį, lėktuvą, bėga, neša prožektorių, kartais lyderis lydi savo žmones, pašviečia ir rūpinasi jais. Pasenusius dalykus sapnuose simbolizavo išmesti seni drabužiai, pavogtas automobilis, pasenusios kainos ir nustatytos naujos.  Tai atvėrė neišvengiamą lyderystės sąsają su pokyčiu ir transformacija. Tenka atsisakyti senų dalykų. O gimimo asociacija primena, kad kaskart reikės gimti iš naujo kaip lyderiui. Mokytojo metafora sapnuose – tai kelyje padėjęs gidas su žemėlapiais, tačiau buvo ir kitokia mokytojo forma – griežtas, teisiantis vaikus, kad nepakankamai gerai atliko praktinį darbą. Tai buvo gera dingstis susimąstyti, kokie vadovai-mokytojai esame, kada palaikantys ir padedantys, o kada teisiantys ir kritikuojantys. Kai kuriuose sapnuose buvo žaidimas pagal svetimas taisykles, asmeninės erdvės pažeidimas, pavojus aplinkoje ir drąsa išlikti ramiam bei nepasiduoti.

Social Dreaming Leadership

Nematomi ryšiai tarp grupės narių

Vieno vadovo sapne herojų uostė policijos šunys, nors herojus iš tiesų nieko pavojingo neturėjo. Vėliau po seminaro kitas dalyvis prisipažino, kad praėjusią dieną jo kompanija gavo pranešimą apie neplanuotai pradedamą audito procesą. Ir žinoma, su tuo susijęs pavojaus jausmas ir nerimas, kaip seksis pasiruošti ir kaip auditoriai įvertins įmonę. Pastarasis pavyzdys, leidžia manyti, kad mūsų socialiniai ryšiai apima daugiau negu mūsų sąmoningą bendravimą pabudusiame gyvenime, tačiau ir nesąmoningą buvimą santykyje, nematomus ryšius tarp grupės narių.

Pats procesas, kaip dalyviai dalijosi sapnais ir asociacijomis savaip atspindėjo vadovų grupę. Daugeliui buvo įprastas vaidmuo turėti sapną, dalintis juo. Sunkiau buvo bendradarbiauti statant vieną ant kitos asociacijas ir kuriant bendrą prasmę. Kai kuriems buvo itin sunku, kai neturėjo savo sapno. Nelengvas jausmas, kai procesas nuo tavęs visiškai nepriklauso ir niekaip negali kontroliuoti galutinio rezultato. Taip pat vadovams rečiau įprasta rolė būti sekėju, sekti kitų sapnais, tęsti kitų pradėtas asociacijas. Tokį gebėjimą pravartu lavinti vadovui, nes kaip sapnų matricos pabaigoje pasakė vienas iš dalyvių „kitą kartą lyderystė yra nebūti lyderiu“.

Kolektyviniai sapnai atskleidžia, kas gyva organizacijoje

„Social Dreaming“ matrica naudojama konsultuojant organizacijos kultūros klausimais. Pasak F. Fubini „Social Dreaming“ matricų seka organizacijos kolektyve yra veiksmingas būdas atlikti diagnostiką. Organizacijų konsultavime šis metodas vertingas dar ir tuo aspektu, kad kiekvienas žmogus organizacijoje turi savo profesinį vaidmenį, yra tam tikra sprendimų priėmimo tvarka. O „Social Dreaming“ matricijoje kiekvienas darbuotojas dalyvauja kaip vientisas žmogus. Sapnai ir asociacijos ateina iš asmeninės plotmės ir leidžia greičiau suvokti, kas gyva organizacijoje tuo metu.

Lietuvoje „Social Dreaming“ matrica keletą metų buvo organizuojama tarptautinėje grupių santykių konferencijoje. 2020 m. tarptautinė grupių santykių konferencija planuojama rugpjūčio 21-25 d. Vilniuje. Sekite → Lietuvos grupių santykių draugijos Facebook paskyrą, norėdami sužinoti apie renginius ir naujienas.

Esu dėkinga organizacijų konsultantei Franca Fubini, kad galiu mokytis iš jos kaip programų dalyvė, iš pokalbių ir iš jos rašytų darbų. Franca yra viena iš knygos „Experiences in Social Dreaming“ bendraautorių bei ne kartą buvo konsultante aukščiau minėtoje tarptautinėje grupių santykių konferencijoje Vilniuje.

Šaltiniai:
Experiences in Social Dreaming, 2018. Bendraautoriai W. Gordon Lawrence, Franca Fubini, Lilia Baglioni ir kt.
www.socialdreaminginternational.net
Paveikslėlis iš www.unsplash.com

Susiję tinklalarščio įrašai:

Podcast’as su konsultante F. Fubini: organizacijos kultūra ir sapnai

„Tanta Roba“ – lyderystė mokantis kurti drauge