Lūžio taškas organizacijos kultūroje. Savasties praradimas ar galimybė atsinaujinti?